TransformaFilms = films per transformar el món

Jordi Oriola i Folch
[CAT] TransformaFilms és una productora audiovisual interessada en els processos de transformació social. Des del 2005, TransformaFilms ha realitzat una desena de documentals i reportatges, així com també un centenar de videos promocionals i divulgatius.

 

[ESP] TransformaFilms es una productora audiovisual interesada en los procesos de transformación social. Desde el 2005, TransformaFilms ha realizado una decena de documentales y reportajes, así como también un centenar de videos promocionales y divulgativos. 

Mariela Gonzalez Acjia

 

[ENG] TransformaFilms is a film production company interested in social transformation processes. Since 2005, TransformaFilms has made a dozen documentaries and reports, as well as a hundred promotional and informative videos.